התעללות מינית בילדות?

ישנן התנהגויות רבות המסווגות כהתעללות מינית, ואין צורך ליצור מגע פיזי בין העבריין לילד כדי שמשהו יסווג כהתעללות מינית בילד.
התעללות מינית בילדות היא אחת הנושאים הסטיגמטיים הטובים ביותר ומוכרת מקצוענות הינה כהפרה של זכויות אדם בסיסיות והן כדאגה חמורה לבריאות הציבור.
עם זאת, השכיחות של התעללות מינית בילדות יכולה להיות קשה למדידה מדויקת מה שהיא מדווחת בחסר.

סוגי התעללות מינית בילדות
סוגי התעללות אינם מוגבלים לאחד:
חשיפת ילד לפעילות מינית או לתוכן מיני אישית או מקוון
גילוי עריות
הפקה, בעלות או הפצה של פורנוגרפית ילדים
לֶאֱנוֹס
סחר במין או זנות של ילד
תקיפה מינית (כולל יחסי מין, ליטופים, אוננות של עצמך או אילוץ קטין לאונן)
הטרדה מינית (כגון התקשרות או הודעות לקטין עם תוכן מגונה)
שימוש בכוח פיזי או גרימת פציעה פיזית אינה כרוכה כדי לעשות שימוש בילדים מינית.
מבחינה חוקית, כל ממיני בין ילד מתחת לגיל ההסכמה (שנדרש ממדינה למדינה) הוא מבוגר נחשב להתעללות מינית שילדים אינם יכולים לספק הסכמה.

טיפול בהתעללות מינית בילדות
טיפולים ממוקדי טראומה בהתעללות מינית בילדות כולל טיפול לעיבוד החוויה וטיפול בסימפטומים.
אם משפחתו של ילד שחוותה לאחרונה התעלל מינית ביקשה טיפול, לעתים קרובות מוקצה להם מנהל מקרה שיחבר אותם עם צוות של אנשי מקצוע הבריאות.

לסיכום
עם הכלים והתמיכה הנכונים, החלמה מטראומה תמונות אפשרית. התעללות מינית בכל גיל היא חוויה מאוד מבלבלת ומבודדת. ניצולי התעללות הם אחראים למעשיהם של המתעללים שלהם.
לכל אחד מגיע לחיות חיים של חופש והחלמה לאחר עבר כואב. כמבוגר, השלמה עם ההיסטוריה האישית שלנו יכולה להניע את המרדף אחר טיפול ולעזור לנו לגלות לעצמנו עתיד מזהיר יותר.