התעללות מינית בילדות?

ישנן התנהגויות רבות המסווגות כהתעללות מינית, ואין צורך ליצור מגע פיזי בין העבריין לילד כדי שמשהו יסווג כהתעללות מינית בילד.התעללות מינית בילדות היא אחת הנושאים הסטיגמטיים הטובים ביותר ומוכרת מקצוענות הינה כהפרה של זכויות אדם בסיסיות והן כדאגה חמורה לבריאות הציבור.עם זאת, השכיחות של התעללות מינית בילדות יכולה להיות קשה למדידה מדויקת מה שהיא מדווחת […]

התעללות מינית בילדות? Read More »