5 סיבות שרגשות חשובים

רגשות יכולים לשחק תפקיד חשוב. הרגשות שאתה מרגיש בכל יום יכול לאלץ אותך לנקוט פעולה ולהשפיע על ההחלטות שאתה מקבל לגבי חייך,הן גדולות והן קטנות.רגשות יכולים להיות קצרי מועד, למשל הבזק של רוגז על עמית לעבודה, או לטווח ארוך, עצבות על אובדן מערכת יחסים. רגשות מושפעים מרשת של מבנים מחוברים במוח המרכיבים את מה שמכונה […]

5 סיבות שרגשות חשובים Read More »